Bible App
Verse of the Day - Mga Taga-Efeso 4:26 | The Bible App | Bible.com
Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo.
See this content immediately after install